Intro Linux 1 – Savnet Training Center
Cisco M1 CCNA Introduction to Networks
14/10/2020
Linux Essentials
14/10/2020
Trainer: ADRIAN MARIȘ
Categorie: ONLINE / LINUX

INTRO Linux I

Dezvoltă-ți cariera!
Accesează noi oportunități cu Linux!

Linux este pretutindeni în IT: supercomputere, servere, rețele, zeci de milioane de echipamente Android, LAMP. Foarte multe locuri de muncă în IT cer cunoștințe de Linux. Cursul Intro Linux 1 acoperă fundamentele sistemului de operare Linux și a liniei de comandă folosite în Linux. Urmând acest curs, vei dobândi cunoștințe cu o arie foarte largă de aplicabilitate, precum cloud computing, securitate, gestionarea sistemelor IT, rețelistică, programare, dezvoltare de soft și big data.

Intro Linux 1 e primul dintr-o serie de două cursuri dezvoltate pentru cei care aspiră la o carieră in IT, îndeosebi ca administratori de sistem, sau doresc să-și îmbunătățească abilitățile în IT și să se pregătească pentru obținerea certificarilor LPIC-1 sau CompTIA Linux+. Absolvenții acestui curs vor înțelege prin foarte multă practică prin lucrări de laborator și activități foarte bine structurate, să lucreze în linie de comandă, să instaleze și să configureze Linux, să folosească mașini virtuale sub Linux.

Sunt necesare
cunoștințe anterioare în domeniu.

Cursul se adresează oricui:


 • a absolvit cursul Linux Essentials/ are cunoștințe de bază în domeniu
 • își dorește să-și îmbunătățească sau să înceapă o cariera în IT
 • își dorește să cunoască și să utilizeze un mediu Linux și să dobândească experiența practică necesară folosirii unor comenzi și operații de bază în Linux
 • are cunoștințe de limba engleză

Cunoștințele teoretice
se îmbină cu cele practice.

Fiecare cursant va avea acces la o mașină virtuală pe care rulează Linux pentru a exersa, explora și încerca conceptele sistemului de operare utilizând linia de comandă. Pe parcursul modulului de curs, după asimilarea unor concepte teoretice de bază se va trece la implementarea acestora în lucrări de laborator, iar verificarea cunoștințelor se face prin evaluări periodice, o evaluare parțiala și una finală.


La sfârșitul modulului de curs, vei fi capabil:
 • Să instalezi și să configurezi un sistem de operare bazat pe Linux
 • Să configurezi componentele hardware și periferice
 • Să înțelegi și să lucrezi cu sistemul de fișiere într-un sistem Linux
 • Să lucrezi cu gestionarea utilizatorilor
 • Să folosești Bash Shell Scripting și combinarea comenzilor shell pentru realizarea sarcinilor simple și de complexitate medie
 • Să scrie script-uri simple și de complexitate medie
 • Să înțeleagă sintaxa expresiilor regulate și modului în care acestea funcționează
 • Să gestioneze serviciile de sistem Linux

1Care este obiectivul acestui curs?

Intro Linux 1 e primul dintr-o serie de două cursuri dezvoltate pentru cei care aspiră la o carieră in IT, îndeosebi ca administratori de sistem, sau doresc să-și îmbunătățească abilitățile în IT și să se pregătească pentru obținerea certificarilor LPIC-1 sau CompTIA Linux+. Absolvenții acestui curs vor înțelege prin foarte multă practică prin lucrări de laborator și activități foarte bine structurate, să lucreze în linie de comandă, să instaleze și să configureze Linux, să folosească mașini virtuale sub Linux.

2Cum se desfășoară cursul?

Durata cursului e de 45 de ore (15 ședințe, a câte 3 ore fiecare). Fiecare participant va primi acces la platforma de e-learning prin care documentația poate fi accesată online și la mașinile virtuale pe care rulează Linux pentru a se exersa, explora și încerca conceptele sistemului de operare utilizând linia de comandă. O previzualizare a documentatiei online se găsește aici. Laboratoarele constau în aplicarea practică a noțiunilor teoretice. Astfel cursanții vor avea de îndeplinit sarcini, li se va explica cum le vor putea îndeplini, mai apoi instructorul se va asigura că fiecare a înțeles noțiunile care se doresc a fi fixate, prin efectuarea laboratorului. Se pune accent pe laborator având în vedere că de cele mai multe ori experiența practică este cea mai relevantă.

3Ce voi studia?

Cursul este împărțit în următoarele capitole, acoperind cerintele pentru susținerea examenului Linux Essentials Certificate al Linux Professional Institute.


Before you get started
 • Using the Shell
 • Getting Help
 • Text Utilities
 • Configuring the Shell
 • File Manipulation
 • File Globing
 • Finding Files
 • Regular Expressions
 • The vi Editor
 • Standard Text Streams and Redirection
 • Managing Processes
 • Archive Commands
 • File Permissions and Ownership
 • File Systems Links
 • Hardware Configuration
 • The Boot Process
 • Bootloaders
 • Runlevels
 • Designing a Scheme
 • Creating Partitions
 • Mounting Filesystems
 • Maintaining Integrity
 • Fixing Filesystems
 • Disk quotas
 • RPM Package Management
 • Debian Software Management
 • Managing Shared Libraries
Course Introduction
 • Determine and configure hardware settings
 • Boot the system
 • Change run levels and shutdown or reboot system
 • Designing hard disk layout
 • Install a boot manager
 • Manage share libraries
 • Use Debian package management
 • Use RPM and YUM package management
 • Work on the command line
 • Process text streams using filters
 • Process basic file management
 • Use stream, pipes and redirects
 • Create, monitor and kill processes
 • Modify process execution priorities
 • Search text files using regular expressions
 • Perform basic file editing operations using vi
 • Create partitions and file systems
 • Maintain the integrity of file systems
 • Control mounting and un-mounting of file systems
 • Manage disk quotas
 • Manage file permissions and ownerships
 • Create and change hard and symbolic links
 • Find system files and place files in the correct location

4Cum se face evaluarea cunoștințelor?

Verificarea cunoștințelor se face prin:
Evaluări periodice:

 • câte o evaluare pentru fiecare capitol (27 de evaluări)
 • se pot susține online de oriunde există conectivitate la Internet
Evaluarea parțială:
 • cuprinde primele 14 capitole
 • se susține online din cadrul centrului de training
Evaluarea finală:
 • cuprinde fie ultimele 13 capitole, fie toate cele 27 capitole (grupa hotărăște de comun cu formatorul la începutul cursului)
 • se suține online din cadrul centrului de training
Toate întrebările sunt punctate și rezultatele sunt postate într-un catalog online accesibil cursantului și formatorului.

5Certificările sunt recunoscute internațional?

Da, curriculum cursului NDG Introduction to Linux 1 este aliniat cu obiectivele Linux Professional Institute pentru dobândirea certificarilor Linux Professional Institute LPIC-1 (101) sau CompTIA Linux+ (LX0-103).

6Examenul de certificare este inclus în tariful cursului?

Susținerea examenului în vederea certificării LPIC-1 sau LX0-103 nu este inclusă în tariful ofertei de curs. Cursanții care au completat cu succes modulul de curs NDG Introduction to Linux 1 sunt eligibili să primească o scrisoare de absolvire din partea Linux Professional Institute care validează completarea cursului și oferă informații pentru formularea cererii de discount de 20% din prețul de listă pentru susținerea examenului LPIC-1 101 în cadrul centrelor Pearson Vue.