Telecom M1 – Savnet Training Center
Cisco M1 CCNA Introduction to Networks
14/10/2020
Intro Linux 2
14/10/2020
Trainer: ANDY VESA
Categorie: ONLINE / TELECOM

INTRO Telecom M1

Dezvoltă-ți cariera!
Accesează noi oportunități în Telecom.

Acum, mai mult decât oricând, se pune un mare accent pe comunicațiile radio mobile. O astfel de rețea prezintă o serie de avantaje: comunicarea vocală, transferul de date, videostreaming-ul, jocurile online, comerțul de date, internet banking-ul etc. Toate aceste servicii se pot desfășura de pe un singur dispozitiv cu ajutorul căruia utilizatorul se poate deplasa pe arii mari fără întreruperea serviciului. În cadrul acestui curs se vor aborda noțiunile introductive din domeniul comunicațiilor, tipurile de modulații, mediile de transmisie, tehnicile de acces multiplu. Se vor prezenta noțiunile de IP, echipamente intermediare și se va înțelege modul în care acestea comunică. O atenție deosebită este acordată rețelelor de telefonie mobilă construite după standardul 2G, 3G, 4G și respectiv 5G. Pentru fiecare dintre rețelele amintite se vor prezenta arhitectura internă, precum și modul de operare. Partea de transmisiuni va fi și ea prezentată, deoarece cu ajutorul ei putem înțelege cum se transmite informația într-o rețea. Unele aspecte vor fi prezentate cu ajutorul mediilor de simulare.

Nu sunt necesare
cunoștințe anterioare în domeniu.

Fiind un curs introductiv, poate fi parcurs de orice persoană care dorește să își însușească primele cunoștințe în domeniul Telecomunicațiilor. Curicula a fost creată în așa fel încât orice participant să poată să studieze/înțeleagă subiectele propuse în cadrul acestui curs.

Pentru a lucra în domeniul Telecomunicațiilor sunt necesare noțiunile de bază din domeniul comunicațiilor. Însușirea acestor noțiuni este esențială pentru a putea dezvolta noi aptitudini în domeniul rețelelor de telefonie mobilă, calculatoarelor, precum și în domeniul transmisiunilor.


La sfârșitul modulului de curs:
 • Vei avea cunoștințe despre cum se poate transmite informația de la sursă la destinație
 • Vei avea cunoștințe despre particularitățile transmisiilor prin cablu, prin unde radio, prin fibră optică sau prin microunde
 • Vei avea cunoștințe despre antene și sisteme de antene
 • Vei înțelege rolul fiecărui echipament dintr-o rețea de telecomunicații
 • Vei avea cunoștințe despre caracteristicile și performanțele fiecărui tip de rețea de telefonie mobilă

1Care este obiectivul acestui curs?

Introducere în Telecomunicații este cursul de bază de care are nevoie oricine aspiră la o carieră în această direcție. Absolvenții acestui curs vor înțelege prin foarte multă practică, prin lucrări de laborator și activități foarte bine structurate, informațiile de bază și ideile care au stat la baza dezvoltării conceptelor legate de rețelele de comunicații.

2Cum se desfășoară cursul?

Durata cursului este de 60 ore (15 ședințe, a câte 4 ore fiecare). Fiecare participant va primi acces la materialul de curs pe toata durata cursului. Pentru o mai bună înțelegere a noțiunilor teoretice, se vor efectua câteva laboratoare pe care fiecare cursant va trebui să le parcurgă și să le înțeleagă. Instructorul va explica în ce constă aceste laboratoare, care este scopul fiecărui laborator și va pune accent pe interpretarea rezultatelor obținute.

3Ce voi studia?

Cursul este împărțit în următoarele capitole:


 • Noțiuni fundamentale în telecomunicații.
 • Protocoale. Stive de protocoale. Privire de ansamblu (teorie + exemplificare în Packet Tracer).
 • Routere. Switch Layer2 și Layer3.
 • Intro routing.
 • Adresare IPv4/ IPv6.
 • Subnetting.
 • Rutare statică.
 • Rutare dinamică.
 • MPLS.
 • Modulație. Tipuri de modulații.
 • Medii de comunicare.
 • Antene. Sisteme de antene.
 • Tehnici de acces multiplu.
 • Wireless LAN.
 • Rețele de telefonie mobilă 2G.
 • Rețele de telefonie mobilă 3G.
 • Rețele de telefonie mobilă 4G.
 • Rețele de telefonie mobilă 5G.
 • Sisteme de transmisiuni prin microunde.
 • Sisteme de transmisiuni prin fibră optică.

4Cum se face evaluarea cunoștințelor?

Verificarea cunoștințelor se face prin:
Evaluări periodice:

 • câte o evaluare pentru fiecare modul
 • se susține online de oriunde există conectivitate la Internet
Evaluarea finală:
 • cuprinde toate capitolele
 • se suține online de oriunde există conectivitate la Internet
Toate întrebările sunt punctate, iar rezultatele sunt postate într-un catalog online accesibil cursantului și formatorului.

5Ce vei obține în urma absolvirii cursului?

Cursul Introducere în Telecomunicații reprezintă pasul pentru dobândirea următoarelor certificări: “SRSA – Savnet Routing & Swithcing Analyst”, “SRA – Savnet Radio Analyst”, “STA – Savnet Transmissions Analyst”.

6Examenul de certificare este inclus în tariful cursului?

Vei avea posibilitatea să susții oricare din certificările “SRSA”, “SRA” sau “STA”, acestea nefiind incluse în tariful cursului.