Python Developer – Savnet Training Center
Python Programmer
26/04/2021
Career Path: SOFT DEV.
Nivel: ADVANCED

Certificare SPD – Savnet Python Developer

Cea mai înaltă calificare este nivelul Advanced - al treilea din seria celor 3 niveluri de cunoștințe stabilite pentru a putea obține un job în Software Development cu specializarea Python Developer. Îți recomandăm să dobândești certificarea SPD deoarece angajații care au certificări câștigă cu 15-20% mai mult decât ceilalți. De asemenea, companiile apreciază persoanele care se implică în dezvoltarea competențelor în mod continuu, aceștia reprezentând profilul căutat de companii pentru pozițiile de midle și top management. Nu în ultimul rând, această certificare te diferențiază de alți profesioniști din cadrul companiei și cresc șansele de a obține o promovare în timp mai scurt.

Responsabilități ale job-ului:

  • scrierea de cod scalabil folosind limbajul de programare Python
  • testarea și depanarea aplicațiilor
  • integrarea elementelor orientate spre utilizator utilizând logica de pe server
  • reprogramarea bazelor de date existente pentru a îmbunătăți funcționalitatea acestora

1Care sunt certificările pe care le pot obține?

La fiecare nivel în parte, pe lângă certificarea pe care o primești la finalul absolvirii fiecărui curs, vei putea să obții un certificat de absolvire a nivelului, astfel- Entry: SPA (Savnet Python Analyst), Intermediate: SPT (Savnet Python Technician), Advanced: SPE (Savnet Python Engineer).

2Certificările sunt recunoscute?

Oricare ar fi nivelul la care te afli, vei primi o certificare de absolvire a fiecărui curs în parte. De asemenea, certificarea de absolvire a nivelului este recunoscută de companiile noastre partenere în vederea angajării.

3Cum pot parcurge fiecare nivel?

Cele 3 niveluri disponibile- Entry, Intermediate și Advanced- trebuie urmate pe rând, astfel încât fiecare nivel presupune cunoașterea informațiilor din nivelul anterior. Altfel spus, nu vei putea parcurge nivelul Intermediate dacp nu ai cunoștințele pe care ți le oferă nivelul Entry. Parcurgerea efectivă a unui nivel înseamnă absolvirea fiecărui curs specific nivelului respectiv.