Online Course
Jun 22, 2020 - Aug 4, 2020
Price800 RON
Book Now
C/C++

Cui se adresează

Cursul se adresează oricui:

 • Își dorește să își îmbunătățească sau să înceapă o carieră în IT
 • Își dorește competențe de bază în limbaje de programare
 • Își dorește să dobandeasca experienta practica si teoretica in C
 • Cunoaște limba engleză

Nu sunt necesare cunoștințe anterioare în domeniu!


Durata

8 săptămâni – 33 ore – 11 ședințe

(18:30 – 21:30)


Investiția în cariera ta

 • 800 RON- persoane fizice
 • 700 RON- elevi/ studenți/ masteranzi

Durata cursului: 8 săptămâni

 

 

Dezvoltă-ți cariera! Accesează noi oportunități cu C!

Programming Essentials in C  este un curs pregătitor pentru susținerea examenului pentru  CLA – C Programming Language Certified Associate. (reprezintă o certificare profesională a măsurii în care sunt întelese și aplicate notiuni de bază ale limbajului de programare C, tehnici fundamentale de programare, proceduri și librării, incluzând cele mai comune funcții, precum și utilizarea pre-procesorului.)

Obiectiv

Cursul este împărțit in 9 module:
 • Modulul 0: explică procesul de instalare și utilizare a mediului de programare
 • Modulul 1: introduce concepte de bază comune in programare (de exemplu integers si variabile)
 • Modulul 2: introduce conceptele de tipuri de date și flow control
 • Modulul 3: discută mai in detaliu conceptul de flow control, introduce mai multe tipuri de date si logică.
 • Modulul 4: discută agregarea de date in array
 • Modulul 5: explica diferentele dintre array si structuri
 • Modulul 6: introducere in funcții
 • Modulul 7: discută files și streams
 • Modulul 8: discută in detaliu pre-procesorul si declarațiile.

Competențe dobândite

Fiecare cursant are acces la materiale pentru studiul practic, teste și evaluări pentru a învăța cum să utilizeze abilitățile și cunoștintele dobândite la curs și să interacționeze cu task-uri și probleme de programare din mediul productiv.

La sfârșitul cursului, vei fi capabil să:

  • te familiarizezi cu concepte universale de programare
  • înțelegi sintaxa, semantica și tipurile de date de baza din limbajul C
  • utilizezi vocabularul specific limbajului C, incluzând cele mai comune funcții și utilizarea pre-procesorului
  • te pregătești pentru examenul de certificare C++ Institute CLA – C Programming Language Certified Associate

Experiența educațională

Cum îți vom asigura rezultate de top?

Ce vei studia

Modul Subiecte parcurse
0 – Instalarea și utilizarea mediului de programare Introducere în compilare și dezvoltare de soft.
1 – Introducere în programare

Limbaje: naturale și artificiale;
Cod-mașină;
Limbaje de programare de nivel înalt;
Obținerea codului mașina: procesul de compilare;
Scrierea de programe simple;
Varibile;
Integers – valori reale, valori in C;
Literali.

2 – Tipuri de date

Valori “floating point”;
Float literals;
Operatori aritmetici;
Prioritate și binding;
Post și pre-incrementare și decrementare;
Operatori de tip op=;
Char type, cod ASCII;
Literali char;
Echivalențe ale int și char data;
Operatori de comparare;
Condiții și expresii if;
Funcțiile printf() și scanf();

3 – Flow control Execuții condiționale: ramura “else”;
Integeri si float;
Conversii;
Typecast si operatorii lui;
Bucle – while, do, for;
Controlul executiei buclelor – break si continue;
Operatori logici si bitwise.
4 – Array-uri Switch: diferite fețe ale lui ‘if’;
Array (vectori);
Sortare in realitate și in memoria computerului;
Inițiatori;
Pointeri;
O adresă, o referință, o dereferință, operatorul sizeof;
Pointer simplu, pointer către nimic (NULL);
Operatorul &;
Aritmetică pointeri;
Pointeri vs arrays: diferite forme ale aceluiași fenomen;
Utilizare string-uri;
Funcții de bază pentru lucrul cu string-uri.
5 – Management al memoriei și structuri Array indexing;
Utilizarea pointerilor: pericole și dezavantaje;
Void type;
Array-uri de array-uri și array-uri multidimensionale;
Alocare de memorie și dezalocare: funcțiile malloc() și free();
Array-uri de pointere vs. array-uri multidimensionale;
Structuri;
Declarare, utilizare și inițializare structuri;
Pointere la structuri și array-uri de structuri;
6 – Funcții Funcții;
Cum se declară, definește și apelează o funcție;
Scope-ul variabilelor, variabile locale și parametrii funcțiilor;
Pointeri, array-uri si structuri ca parametrii ai funcțiilor;
Rezultatul funcțiilor și expresia return;
Void ca parametru, pointer și rezultat;
Parametrizarea funcției main;
Funcții externe și declarator extern;
Fișiere header și rolul lor.
7 – Fișiere și stream-uri Fișiere vs. streams;
Fișierea header necesare pentru operații cu stream-uri;
Structura FILE;
Deschiderea și inchiderea unui stream, moduri deschise, variabila errno;
Citirea și scrierea din/într-un stream;
Stream-uri predefinite: stdin, stdout, stderr;
Manipularea stream-urilor: funcțiile fgetc(), fputc(), fgets() and fputs();
Input/output brut (raw): funcțiile fread() și fwrite().
8 – Preprocesorul și declarații complexe Preprocesor;
#include: cum se utilizează un fișier header;
#define: macro-uri simple, parametrizate;
Directiva #undef;
Simboluri predefinite
Macrooperatori: # și ##;
Compilare condițională: directivele #if și #ifdef;
Evitarea compilărilor multiple ale aceluiași fișier header;
Scope-ul declarațiilor, clase de stocare;
Tipuri definite de utilizator;
Pointere la funcții;
Analiza și crearea de declarații complexe.

Cât durează și cum decurge o ședință de curs

Cum se face evaluarea cunoștințelor

Verificarea cunoștințelor se face prin susținerea unui examen și predarea temelor de laborator.

Certificări recunoscute internațional

Curricula cursului Programming essentials in C este aliniată cu cerintele pentru dobândirea certificării C++ Institute CLA – C Programming Language Certified Associate

Susținerea examenului în vederea certificării sus menționate nu este inclusă în prețul ofertei de curs.

Mă înscriu