Online Course
Aug 20, 2020 - Oct 10, 2020
Price800 RON
Book Now


Cui se adresează

Cursul se adresează oricui:

 • își dorește să-și îmbunătățească sau să înceapă o cariera în IT
 • își dorește să dobandeasca experienta practica si teoretica in Python
 • are competente de baza in alte limbaje de programare
 • cunoaște limba engleză

Cunoștințe anterioare în domeniu nu sunt obligatorii.


Durata

2 luni – 33 ore – 5 ore / săptămână

(18:30 – 21:30)


Investiția în cariera ta

 • 800 RON- persoane fizice
 • 700 RON- elevi/ studenți/ masteranzi

Durata cursului: 10 saptamani

Nu aștepta noi oportunități! Creează-ți-le!

Obiectiv

Cursul Programming Essentials în Python prezintă noțiuni introductive în programare în general și despre Python în particular. Scopul acestui curs este de a oferi un “punct de start” pentru învățarea limbajului de programare Python, dar și de a pregăti cursanții pentru obținerea certificării PCAP | Python Certified Associate Programmer dezvoltat de Python Institute, organizație globală, de top, în certificarea competențelor Python.

Competențe dobândite

• Absolvenții acestui curs vor fi capabili:
• Să înțeleagă fundamentele programării (execuția unui program, cum se definește și se construiește limbajul de programare, diferențele și avantajele Python față de alte limbaje de programare, diferențiatori între versiuni de Python)
• Să identifice tipuri de operatori și date, relații între ele, variabile și convenții de numire a variabilelor, reguli de construire a expresiilor, input și conversie a datelor
• Să opereze concepte de operații booleene (if, if-else, while, for, break, continue), liste, procesarea listelor
• Să utilizeze funcții și module Python (scopul folosirii modulelor, modalități de import, familiarizarea cu module standard oferite în Python), pachete, excepții, șiruri
• Să programeze OOP și procedural (moșteniri, abstractizare, încapsulare, polimorfism, clase, excepții, generatori..)

Experiența educațională

Cum îți vom asigura rezultate de top?

Ce vei studia

Cursul este împărțit în 5 module, programa acoperind cerințele pentru susținerea examenului PCAP| Python Certified Associate Programmer dezvoltat de Python Institute.

Modul Obiective acoperite
1 – Basics I
 • the print () function, formatting the output
 • literals (integers, floats, strings, Boolean values)
 • operators and expressions, arithmetic operators, operators and their priorities, operators and their bindings
 • variables, naming and assigning variables, shortcut operators
 • comments
 • output vs. input, inputting data with the input () function
 • converting strings into numbers, simple interactive programs, string operators, converting numbers into strings
2 – Basics II
 • asking questions and receiving answers, relational operators
 • conditions and conditional execution, the if statements, the if-else statements, the elif clause
 • loops (while, for, break, continue)
 • computer logic and its operators, logical values vs. single bits
 • bitwise operators, dealing with single bits
 • creating and using lists, removing elements from a list, list methods (methods vs. functions), adding elements to a list, lists in action
 • sorting lists (the bubble sort algorithm)
 • storing lists, slices, the in and not in operators
 • lists in advanced applications (lists within lists, list comprehension, matrices, 3rd dimension)
3 – Basics III
 • designing and writing functions
 • parametrized functions, defining and using function parameters, shadowing, positional arguments, keyword arguments, mixed arguments, sorting parameter default values
 • returning a result from a function (the return statement, returning a value, argument vs. parameter compatibility, a list as a function’s result)
 • functions and scopes, global variables, interaction of parameters with their arguments
 • recursion
 • tuples and dictionaries (Sequences types and mutability, creating and using tuples, creating and using dictionaries)
4 – Intermediate I
 • using and importing modules
 • working with standard modules
 • functions from the math module, functions from the random module, functions from the platform module
 • modules and packages
 • errors, failures, exceptions
 • characters and strings vs. computers, the nature of strings in Python, string methods, strings in action (comparing strings, sorting strings, strings vs. numbers)
 • simple programs
5 – Intermediate II
 • the basic concepts of object programming, classes
 • a stack
 • properties (instance variables, class variables, checking an attribute’s existence)
 • methods (the inner life of classes and objects, reflection and introspection, classes and methods in detail)
 • inheritance (finding properties and methods, building a hierarchy of classes, inheritance vs. composition, single inheritance vs. multiple inheritance)
 • exceptions – advanced topics, creating and using exceptions
 • generators and closures
 • (the yield statement, building generators, list comprehensions – advanced topics, the lambda function)
 • processing files (accesing files from Python code, file names, file streams, file handles, opening the streams, selecting text and binary modes, pre-opened streams, closing streams, diagnosing stream problems)
 • working with real files (dealing with text files, working with binary files, stream – reading and writing bytes, copying files)

 

Cât durează și cum decurge o ședință de curs

Cum se face evaluarea cunoștințelor

Verificarea cunoștințelor se face prin:

 • evaluări periodice:
  • câte o evaluare pentru fiecare capitol (27 de evaluări)
  • se pot susține online de oriunde există conectivitate la Internet
 • evaluarea finală de teorie:
  • cuprinde tot materialul de curs
  • se suține online din cadrul centrului de training
 • evaluarea finală practică:
  • se suține din cadrul centrului de training pe echipamente sau in medii de simulare/emulare
 • proiect de integrare a cunostintelor din modulul 1, 2, 3 si 4

Toate întrebările sunt punctate și rezultatele sunt postate într-un catalog online accesibil cursantului și formatorului.

Certificări recunoscute internațional

Curriculum cursului este aliniat cu obiectivele certificării PCACP – Certified Associate in Python Programming care validează abilitatea îndeplinirii de taskuri de programare elementare în Python și noțiuni și tehnici fundamentale în programarea orientate pe obiecte.

Mă înscriu